Data:
Wydział:
Sygnatura:
Lp.DataGodzinaWydziałSygnaturaSalaSędziowie/Ławnicy
1.2018-01-2408:45I Wydział CywilnyI C 799/17IIIIreneusz Krawczyński
2.2018-01-2409:15I Wydział CywilnyI C 524/15IIIIreneusz Krawczyński
3.2018-01-2410:45I Wydział CywilnyI Ns 370/17IIIIreneusz Krawczyński
4.2018-01-2411:45I Wydział CywilnyI C 790/17IIIIreneusz Krawczyński
5.2018-01-2412:30I Wydział CywilnyI C 233/16IIIIreneusz Krawczyński
6.2018-01-2413:00I Wydział CywilnyI Ns 210/17IIIIreneusz Krawczyński
7.2018-01-2408:30II Wydział KarnyII K 370/17IArtur Łukawski
8.2018-01-2409:00II Wydział KarnyII K 296/17IVHubert Żmijewski
9.2018-01-2409:30II Wydział KarnyII K 420/17IArtur Łukawski
10.2018-01-2410:00II Wydział KarnyII K 18/18IArtur Łukawski
11.2018-01-2410:00II Wydział KarnyII K 289/17IVHubert Żmijewski
12.2018-01-2410:00II Wydział KarnyII K 333/17IVHubert Żmijewski
13.2018-01-2411:30II Wydział KarnyII K 431/17IArtur Łukawski
14.2018-01-2412:00II Wydział KarnyII K 339/17IVHubert Żmijewski
15.2018-01-2413:00II Wydział KarnyII K 355/17IArtur Łukawski
16.2018-01-2413:00II Wydział KarnyII K 349/17IVHubert Żmijewski
17.2018-01-2414:00II Wydział KarnyII K 298/17IVHubert Żmijewski


Informujemy, że niniejsza internetowa "Wokanda" stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).;