Data:
Wydział:
Sygnatura:
Lp.DataGodzinaWydziałSygnaturaSalaSędziowie/Ławnicy
1.2018-04-2609:00I Wydział CywilnyI Ns 32/15IIMarcin Bąk
2.2018-04-2609:00I Wydział CywilnyI Co 83/18IIIAndrzej Domańczyk
3.2018-04-2609:00I Wydział CywilnyI Cps 2/18VAnna Baran
4.2018-04-2609:30I Wydział CywilnyI Ns 78/18IIIAndrzej Domańczyk
5.2018-04-2609:30I Wydział CywilnyI C 72/18VAnna Baran
6.2018-04-2610:00I Wydział CywilnyI C 76/18IIIAndrzej Domańczyk
7.2018-04-2610:10I Wydział CywilnyI C 145/18VAnna Baran
8.2018-04-2610:30I Wydział CywilnyI Ns 445/17IIIAndrzej Domańczyk
9.2018-04-2611:00I Wydział CywilnyI C 703/17IIIAndrzej Domańczyk
10.2018-04-2611:10I Wydział CywilnyI C 62/18VAnna Baran
11.2018-04-2611:20I Wydział CywilnyI Ns 350/15IIMarcin Bąk
12.2018-04-2611:30I Wydział CywilnyI Ns 239/17IIMarcin Bąk
13.2018-04-2611:30I Wydział CywilnyI C 107/18IIIAndrzej Domańczyk
14.2018-04-2612:40I Wydział CywilnyI C 413/17IIIAndrzej Domańczyk
15.2018-04-2612:50I Wydział CywilnyI Co 428/17IIMarcin Bąk
16.2018-04-2613:10I Wydział CywilnyI C 3/18IIMarcin Bąk
17.2018-04-2613:40I Wydział CywilnyI C 220/18IIMarcin Bąk
18.2018-04-2614:00I Wydział CywilnyI Ns 70/18IIIAndrzej Domańczyk
19.2018-04-2614:10I Wydział CywilnyI Ns 322/17IIMarcin Bąk
20.2018-04-2614:30I Wydział CywilnyI C 99/15IIIAndrzej Domańczyk
21.2018-04-2615:00I Wydział CywilnyI Ns 497/17IIIAndrzej Domańczyk


Informujemy, że niniejsza internetowa "Wokanda" stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).;